TwitterFacebookGoogle PlusLinkedInRSS FeedEmail

MENYALURKAN DANA ZAKAT FITRAH DARI AKTIVIS WAA DAN MASYARAKAT ACEH DI DENMARK

Published by Unknown on Friday, July 8, 2016 | 12:51 AM

5 July 2016 Panton Labu: Zakat Fitrah dikirim dari Aktifis WAA dan Masyarakat Aceh Melalui Yayasan YAASIN Dan Sudah Disalurkan untuk Fakir Miskin beberara hari lalu itu sangat bermamfaat. Selain membantu fakir miskin sekaligus berbuat amal kebaikan untuk di akhirat.

Tgk. Muhammad Nazar Bendahara Umum YAASIN menerima panggilan via Mobil phon 3 july 2016 dari Ketua Aktifis WAA di Denmark seranya membicarakan tentang masalah Zakat Fitrah dari Masyarakat aceh  di denmark untuk di salurkan ke fakir miskin di aceh sesuai dengan amanah dengan jumlah Rp. 2.875.523.00
Dana sebesar Rp 2.875.523.00 yang di terima oleh Tgk Muhammad Nazar telah di salurkan 96 Jiwa Fakir Miskin  di aceh Alhamdulillah, dengan fikiran beserta gagasan sekaligus kerbersaman dalam kerja sama yang baik Pengurus serta angota YAASIN. Juga tidak Tidak ketinggalan LSM CISAH Tgk Ahmad yang juga turut ikut membantu dalam pemberian zakat fitrah tersebut yang dalam keseluruhannya dalam jumlah Uang Tunai, dengan maksud dan tujuan adalah tak lain untuk mempermudahkan dalam proses penyaluran.


Adapun wilayah yang telah kami jangkau di antaranya : 

  1. Kecamatan tanah Tanah Pasi Aceh Utara 15 Jiwa yang di wakili Oleh Tgk Miswar 
  2. Kecamatan Pante Bidari , Aceh Timur 17 Jiwa yang di wakili Oleh M Nazar
  3. Kecamatan Tanah Luas , Aceh Utara 18 Jiwa yang di wakili Oleh Tgk Adi Mus
  4. Kecamatan Jambe Aye , Aceh Utara 7 Jiwa yang di wakili Oleh Tgk Jol
  5. Kecamatan Ara Kundoe, Aceh Utara 4 Jiwa yang di wakili Oleh Tgk Ibnue Rian
  6. Kecamatan Pereulak , Aceh Timur 5 Jiwa yang di wakili Oleh Tgk Ahmad
  7. Kecamatan Mangkuli, Aceh Utara 25 Jiwa yang di wakili oleh Tgk Azhar
  8. Kecamatan Bayi, Aceh Utara 5 Jiwa yang di wakili Oleh Tgk Abel
Total Keseluruhan adalah 96 Jiwa Zakat Fitrah pada tahun ini 2016.


Sekali Lagi Kami baik pengurus dan angota YAASIN mengucapkan ribuan terimakasih kepada Aktifis WAA dan Masyarakat Aceh yang bermukin di Denmark alias Europa yang walaupun gimanapun ternyata saat ini masih peduli terhadapat masyarakat aceh yang terpinggir yang memerlukan bantuan serta pertolongan kita semua.

Semoga Amalan Baik kita di terima di sisi ALLAH , Amin. [AS]

Penulis Hak cita ( Disclaimer ) article di lindungi oleh yayasan YAASIN www.yaasin.net

Terkait

Komentar